2012 kort fortalt

 • Omsætningen udgjorde MSEK 725 (727).
 • Driftsresultatet udgjorde MSEK 102 (101).
 • Gods over kaj steg med omkring tre procent. Blandt områderne med de største stigninger finder man transitolie, biler og RoRo. Også krydstogttrafikken voksede med 3 procent
  til 840 000 passagerer.
 • Inden for bilaktiviteterne indgik man nye samarbejdsaftaler med Mercedes og Subaru.
 • Arbejdet med den nye krydstogtkaj i København går videre og ventes afsluttet medio 2013. Til foråret 2014 færdiggøres de tre permanente terminalbygninger, og her tages de nye krydstogtaktiviteter også i brug.
 • Det blev besluttet at etablere krydstogtaktiviteter i Malmø. I løbet af 2013 ventes trafikken at omfatte 40 000 passagerer og 7 000 besætningsmedlemmer.
 • Ved branche-eventet World Travel Awards blev København udnævnt til "Europe's Leading Cruise Port".
 • Man har indledt samtaler med Helsingborgs Hamn. Formålet er at analysere mulighederne for at etablere et fælles driftsselskab.
 • Den første kunde flyttede ind på UPS-arealerne på Prøvestenen i København.